Pismo Święte i Katechizm
nr 12 (78) GRUDZIEŃ 2013

„Na początku Bóg stworzył…”. Biblia już w pierwszych czterech słowach z Księgi Rodzaju daje nam odpowiedź na postawione pytania. O godność, sens i cel ludzkiego życia. 

Ks. Radosław Góralski

Bóg dawca życia

 

PISMO ŚWIĘTE

 

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. (Rdz 1, 1)

 

Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: „W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!” Przed wiekami, na samym początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. (Syr 24, 8-10)

 

On (Jezus) odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?” (Mt 19, 4)

 

(…) w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi (…). Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. (Kol 1, 16-17)

 

R E F LE K S JA

To raczej oczywiste i zrozumiałe: Bóg Stworzyciel, Dawca Życia, Początek i Pan Stworzenia! Wydaje się, że te słowa, określenia i nazwy wszystko wyjaśniają! A jednak wciąż pojawia się wiele wątpliwości zarówno w codziennym życiu człowieka, jak również wśród naukowców i wszystkich, którzy stawiają sobie te jakże ważne pytania: „Co było na początku? Jak powstał świat i życie? Kiedy to wszystko się dokonało? Jaki jest sens i cel stworzonego świata? Kto nim rządzi? I czy ktoś ma jeszcze wpływ na jego kształt?”. „Na początku Bóg stworzył…”. Biblia już w pierwszych czterech słowach z Księgi Rodzaju daje nam odpowiedź na postawione pytania. O godność, sens i cel ludzkiego życia. O kształt życia wiecznego, wybranie, zbawienie i odkupienie. O to, kim jest człowiek i jak można go zrozumieć.

 

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

 

KKK 1 Bóg, w samym sobie nieskończenie doskonały i szczęśliwy, zamysłem czystej dobroci, w sposób całkowicie wolny stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem swego szczęśliwego życia. Dlatego w każdym czasie i w każdym miejscu jest On bliski człowiekowi. Bóg wzywa człowieka i pomaga mu szukać, poznawać i miłować siebie ze wszystkich sił.

 

KKK 44 Człowiek ze swej natury i powołania jest istotą religijną. Wychodząc od Boga i zdążając do Boga, człowiek tylko wtedy żyje życiem w pełni ludzkim, gdy w sposób wolny przeżywa swoją więź z Bogiem.

 

KKK 68 Bóg z miłości objawił się i udzielił człowiekowi. Przynosi w ten sposób ostateczną i przeobfitą odpowiedź na pytania, jakie stawia sobie człowiek o sens i cel swego życia.

 

KOMENTARZ

Pochodzenie i przeznaczenie, a więc: od Boga i do szczęścia, w kategoriach życia jako daru i zadania, które dla człowieka, dla każdego z nas staje się wyzwaniem, by czynić je z zamysłem Boga – Jego dobroci i miłości, zgodnie z Jego wolą – pieśnią ku czci Boga, Stwórcy. I nie wolno zapomnieć, kto jest Panem życia i śmierci. Bo ciągle trwa walka – o czym często w swoim nauczaniu mówił Papież, bł. Jan Paweł II – cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. Ta druga próbuje zniweczyć Boży plan zbawienia i szczęścia człowieka, proponując życie bez Boga, przykazań, Ewangelii, życie nastawione na konsumpcję i szczęście pojęte w kategoriach przyjemności, zabawy i korzyści. Warto więc ciągle sobie przypominać, że Bóg ma wobec nas wspaniały plan, a życie jest darem, którego nie można zatracić, trzeba więc bardziej „być”, niż „mieć”, żeby być człowiekiem w pełni zgodnie z wolą Stwórcy! 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK