Pismo Święte i Katechizm
nr 10 (76) PAŹDZIERNIK 2013

Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca.
(Ps 37, 4)

Radość

PISMO ŚWIĘTE


Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu. (Ps 34, 6)
 

Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca.
(Ps 37, 4)

 

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.
(Ga 5, 22-23)

 

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! (Flp 4, 4-5)
 

Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz. (1 P 1, 8-9)

 

Niech się raduje dusza wasza w miłosierdziu Pana i nie wstydźcie się Jego chwały! (Syr 51, 29)
 

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. (Mt 5, 11-12)

 

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
 

KKK 1657 Dom rodzinny jest więc pierwszą

szkołą życia chrześcijańskiego i pewnego rodzaju

„szkołą pełniejszego człowieczeństwa”. W nim

wszyscy uczą się cierpliwości i radości pracy, miłości

braterskiej, wielkodusznego przebaczenia, nawet

wielokrotnego, a zwłaszcza oddawania czci Bogu

przez modlitwę i ofiarę ze swego życia.
 

KKK 1765 Miłość wywołuje pragnienie nieobecnego

dobra i nadzieję na jego uzyskanie. Pragnienie

to spełnia się w używaniu i radości z posiadanego

dobra.
 

KKK 1820 Nadzieja jest pewną i trwałą „kotwicą

duszy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus

poprzednik wszedł za nas” (Hbr 6, 19-20). (…)

Zapewnia nam radość nawet w czasie próby: „Weselcie

się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi”

(Rz 12, 12).
 

KKK 2500 Spełnianie dobra łączy się

z przyjemnością duchową i pięknem moralnym. Podobnie

prawda łączy się z radością i blaskiem piękna

duchowego.
 

KKK 2546 Jezus pochwala radość ubogich,

do których już należy Królestwo.
 

KKK 2819 „Królestwo Boże… to sprawiedliwość,

pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14, 17).
Czasy ostateczne, w jakich żyjemy, są czasami wylania

Ducha Świętego. Od tej chwili rozpoczęła się

decydująca walka między „ciałem” a Duchem.

 

ZASTANÓW SIĘ …

Co radosnego spotkało cię w ostatnim czasie?

Czy w trudnych momentach pamiętasz o radosnych chwilach?

Czy cieszysz się z tego, co masz (pracy, rodziny, domu)?

Czy trudności cię nie załamują?

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK