Pismo Święte i Katechizm
nr 2 (80) LUTY2014

W Piśmie świętym Bóg mówi do człowieka w sposób ludzki.

ks. Radosław Góralski

Czytamy Pismo Święte i Katechizm

Mam takie osobiste Pismo Święte, dostałem je przed dwudziesty laty od pewnego kapłana, któremu bardzo wiele zawdzięczam. Na pierwszej stronie jest dedykacja: „Bierz i czytaj”. To słowa, które można znaleźć w „Wyznaniach” św. Augustyna, który szukając drogi ku swojemu nawróceniu, usłyszał takie właśnie wskazanie. I nie ma nic, co byłoby ważniejsze w drodze ku Bogu od słuchania słowa, a więc i jego czytania. Św. Paweł napisze: „Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy,  tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17). Mamy często tyle problemów, dylematów, niejasności, narzekamy, „że Bóg o nas zapomniał, że nam nie odpowiada”. A tak naprawdę nawet Go nie pytamy, bo odpowiedź może zabrzmieć w każdej chwili, wystarczy usłyszeć: „Bierz i czytaj”. Nie ma innej drogi do poznania Boga, nie ma innej drogi do przyjaźni z Nim, nie ma innego „sposobu”, by Go pokochać. Trzeba usłyszeć Jego głos i dać się pociągnąć! Słowo Boga – Biblia – to Księga Życia, to nieustanny dialog żywego Boga z żywym człowiekiem, ale także człowieka z Bogiem. To nieustanne pytania i ciągłe odpowiedzi, bardzo konkretne. Ale potrzeba zatrzymania, zwolnienia, wyskoczenia chociażby na chwilę z pędu naszego życia. To słowo przeczytane przez nas odkrywa naszą słabość, obłudę i kłamstwo, ale wyzwala ku prawdzie. Jest jak „miecz ostry”, ale prowadzi zawsze ku pełni życia. Nie trzeba się niczego bać! Trzeba jak młody Samuel odpowiedzieć: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3, 9). Kiedy napełnimy siebie tym słowem, ono zacznie w nas mówić, a my zaczniemy mówić Bożym słowem! Jakże potrzeba dzisiaj takiej mowy!

 

Pismo Święte

 

Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. 2 Tm 3, 14-15

 

I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: „Oto kładę moje słowa w twoje usta”.
Jr 1, 9

 

A On rzekł do mnie: „Synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą. Zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów!” Otworzyłem więc usta, a On dał mi zjeść ów zwój, mówiąc do mnie: „Synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem”. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód. Ez 3, 1-3

 

Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać. J 21, 24-25

 

Katechizm Kościoła Katolickiego
 

W Piśmie świętym Bóg mówi do człowieka w sposób ludzki. Aby dobrze interpretować Pismo święte, trzeba więc zwracać uwagę na to, co autorzy ludzcy rzeczywiście zamierzali powiedzieć i co Bóg chciał nam ukazać przez ich słowa. KKK 109
 

Według starożytnej tradycji można wyróżnić dwa rodzaje sensu Pisma świętego: dosłowny i duchowy; sens duchowy dzieli się jeszcze na sens alegoryczny, moralny i anagogiczny. Ścisła zgodność między tymi czterema rodzajami sensu zapewnia całe jego bogactwo w żywej lekturze Pisma świętego w Kościele. KKK 115


Chrześcijanie czytają więc Stary Testament w świetle Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Ta lektura typologiczna ukazuje niewyczerpaną treść Starego Testamentu. Nie pozwala ona zapomnieć, że Stary Testament zachowuje własną wartość Objawienia, potwierdzonego na nowo przez samego naszego Pana. Zresztą także Nowy Testament wymaga, by był czytany w świetle Starego. Czyniła to nieustannie pierwotna katecheza chrześcijańska. Według starożytnego powiedzenia, „Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym” (…).  KKK 129

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK