Pismo Święte i Katechizm
nr 9 (87) WRZESIEŃ 2014

Dzisiaj potrzeba jasnych drogowskazów, zwłaszcza na trudnych ścieżkach edukacji.

ks. Radosław Góralski

Edukacja

Katechizm Kościoła Katolickiego
 

KKK 2764

Kazanie na Górze jest nauką życia, Modlitwa Pańska jest modlitwą, ale zarówno przez tę naukę, jak i modlitwę Duch Pana nadaje nowy kształt naszym pragnieniom, tym wewnętrznym poruszeniom, które ożywiają nasze życie. Jezus swoimi słowami uczy nas tego nowego życia i poucza, by prosić o nie w modlitwie. Od prawości naszej modlitwy będzie zależała prawość naszego życia z Nim.

 

KKK 217

Bóg jest prawdziwy także wtedy, gdy się objawia: nauka, która pochodzi od Boga, jest nauką prawdy. Pośle On swojego Syna, „aby dać świadectwo prawdzie” (J 18, 37). „Wiemy… że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznali Prawdziwego” (1 J 5, 20).

 

KKK 2526

To, co jest nazwane permisywizmem obyczajów, opiera się na błędnej koncepcji wolności ludzkiej; by mogła ona wzrastać, powinna najpierw pozwolić kształtować się przez prawo moralne. Należy wymagać od osób odpowiedzialnych za wychowanie, by nauczanie młodzieży obejmowało poszanowanie prawdy, przymiotów serca oraz moralnej i duchowej godności człowieka.

 

Pismo Święte
 

Mt 5, 17-19

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

 

Mt 5, 9

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

 

Prz 1, 2-7

(…) by mądrość osiągnąć i karność,

pojąć słowa rozumne,

zdobyć staranne wychowanie:

prawość, rzetelność, uczciwość;

prostaczkom udzielić rozwagi,

a młodym – rozsądku i wiedzy.

Mądry, słuchając, pomnaża swą wiedzę,

rozumny nabywa biegłości:

jak pojąć przysłowie i zdanie,

słowa i zagadki mędrców.

Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska,

lecz głupcy odrzucają mądrość i karność.

 

Syr 30, 2-3

Kto wychowuje swego syna, będzie miał z niego pociechę

i dumny będzie z niego między znajomymi.

Kto kształci swego syna, budzi zazdrość u wroga,

a wobec przyjaciół będzie nim się cieszył.

 

Komentarz

 

Kiedy mówimy o edukacji, powinniśmy myśleć o człowieku. Nie chodzi tu o żaden system, bo nie mamy do czynienia z komputerem ani z robotem. Chodzi o człowieka i jego życie, funkcjonowanie, postawy i czyn. Od tego zależą rodzina, społeczeństwo i naród.

Wychowywanie, formowanie, nauczanie i edukowanie to zadania na dziś, ale ich owoce zobaczymy dopiero w przyszłości. Dlatego trzeba być przewidującym, widzieć więcej i dalej, a to wcale nie jest łatwe. Jezus uczył, jak jasno stawiać wymagania i jak motywować, był przykładem dobrego pasterza i nauczyciela. Dzisiaj potrzeba jasnych drogowskazów, zwłaszcza na trudnych ścieżkach edukacji.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK