Pismo Święte i Katechizm
nr 3 (69) MARZEC 2013

..."Łaska właściwa sakramentowi małżeństwa jest przeznaczona dla udoskonalenia miłości małżonków i dla umocnienia ich nierozerwalnej jedności"
KKK 1641

 

Małżeństwo

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

1601 „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.

1604 (…) Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Jest ona dobra, co więcej bardzo dobra, w oczach Stwórcy. Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia: „Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną»” (Rdz 1, 28).

1638 „Z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł z natury swej wieczysty i wyłączny. W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie zostają ponadto przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności”.

1641 „Małżonkowie chrześcijańscy... we właściwym sobie stanie i porządku życia mają własny dar wśród Ludu Bożego”. Łaska właściwa sakramentowi małżeństwa jest przeznaczona dla udoskonalenia miłości małżonków i dla umocnienia ich nierozerwalnej jedności. Przez tę łaskę wspomagają się wzajemnie w życiu małżeńskim oraz w przyjmowaniu i wychowaniu do świętości potomstwa.

1645 „Potwierdzona przez Pana jedność małżeństwa jasno ukazuje się we wzajemnej i pełnej miłości także poprzez uznanie jednakowej godności osobowej kobiety i mężczyzny”. Poligamia jest przeciwna tej równej godności i miłości małżeńskiej, która jest jedyna i wyłączna.


              ZASTANÓW SIĘ…

 

       Czy dbasz o żonę/męża? Chcesz jej/jego dobra?

       Szanujesz dar płodności?

       
Potrafisz zachować wstrzemięźliwość seksualną?

    
   Jesteś wierna swojemu mężowi/wierny swojej żonie?
 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK