Papież Rodziny
nr 12 (90) GRUDZIEŃ 2014

„Drogie rodziny chrześcijańskie! – mówił Papież z Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego. – Głoście światu z radością ten wspaniały skarb, który niesiecie jako kościoły domowe!

Opracowała Dorota Krawczyk

Rodziny bądzcie "światłem dla świata"

„Bądźcie przede wszystkim «dobrą nowiną dla trzeciego tysiąclecia» (…)” – wzywał Papież, a jego słowa w Manili były przyjmowane z ogromnym entuzjazmem. To ostatnie spotkanie rodzin, w którym wziął udział Jan Paweł II, ale ze względu na stan zdrowia tylko za pośrednictwem łączy satelitarnych.

 

Styczeń 2003 roku upłynął w Manili pod znakiem wielkiego świętowania i przygotowania do IV Światowego Spotkania Rodzin. Żywiołowi i otwarci mieszkańcy wysp filipińskich postanowili, że większość z ponad pięciu tysięcy gości z zagranicy i kilkunastu tysięcy Filipińczyków, którzy zapowiedzieli swój udział, przyjmą – jak na spotkanie rodzin przystało – rodziny filipińskiej metropolii w swoich domach. Spotkanie po raz pierwszy odbywało się na kontynencie azjatyckim, toteż gospodarze zadbali o to, aby miało ono wyjątkowy – specyficznie „filipiński” charakter. Dlatego było dużo tańca, śpiewu, pantomimy (każdą konferencję teologiczną w centrum kongresowym w Manili poprzedzało przedstawienie baletowe, a liturgia obfitowała w taniec i żywiołowy śpiew), ale także wiele gestów prostej ludzkiej życzliwości, która tak bardzo ujmowała zwłaszcza mieszkańców Europy i Ameryki Północnej. Hasło spotkania było zarazem wezwaniem: „Rodzina chrześcijańska dobrą nowiną dla trzeciego tysiąclecia”.

Niestety, Jan Paweł II – z racji swojego wieku i coraz bardziej pogłębiającej się choroby – nie mógł przybyć na to spotkanie osobiście; łączył się jednak z Manilą całym swoim duchem i sercem poprzez łącza satelitarne. „Drogie rodziny chrześcijańskie! – mówił Papież z Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego. – Głoście światu z radością ten wspaniały skarb, który niesiecie jako kościoły domowe! Małżonkowie chrześcijańscy! W waszej wspólnocie życia i miłości, w waszym wzajemnym oddaniu i wielkodusznym przyjmowaniu dzieci bądźcie w Chrystusie światłem świata!”. Każde słowo Jana Pawła II było przyjmowane z wielkim aplauzem.

Tak. Pomysł organizowania Światowych Spotkań Rodzin był wielkim sukcesem Papieża Polaka. Człowiek potrzebuje rodziny. Rodzinę trzeba promować, trzeba ją pielęgnować, bo to ona jest „dobrem najwyższej wartości koniecznym dla życia, rozwoju i przyszłości narodów”. Jan Paweł II miał tego głęboką świadomość. Znał też dobrze realia współczesnego świata, w którym tak bardzo degraduje się rodzinę i jej rolę w życiu człowieka, świata, w którym rodzinę próbuje się zastąpić substytutami bardzo wątpliwej jakości, dlatego zawsze, gdy mówił o rodzinie, ton jego głosu stawał się szczególnie wyrazisty i stanowczy. Może właśnie dlatego jego następca – Papież Franciszek – podczas homilii kanonizacyjnej nazwał go Papieżem Rodzin.

 

„Pan wzywa was, byście każdego dnia byli jak lampa, której nie trzyma się w ukryciu, ale stawia się «na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu» (Mt 5, 15). Bądźcie przede wszystkim «dobrą nowiną» dla trzeciego tysiąclecia, dochowując wierności swemu powołaniu. Sakrament małżeństwa, bez względu na to, czy zawarliście go niedawno czy przed wielu laty, wciąż pozostaje waszym specyficznym sposobem bycia uczniami Jezusa, przyczyniania się do budowy Królestwa Bożego, dążenia do świętości, do której powołany jest każdy chrześcijanin”.

Manila, 25.01.2003 r.

 

„(…) «Kościół domowy» jest powołany do tego, by był jaśniejącym znakiem obecności Chrystusa i Jego miłości także dla ludzi stojących «daleko», znakiem dla rodzin, które jeszcze nie wierzą, i dla tych rodzin chrześcijańskich, które już nie żyją konsekwentnie wedle otrzymanej wiary: jest wezwany, ażeby «przykładem i świadectwem swoim» oświecał «tych, co szukają prawdy»”.

„Familiaris consortio”, 54

 

„Chrześcijańscy małżonkowie! Bądźcie «dobrą nowiną dla trzeciego tysiąclecia», dając przekonujące i konsekwentne świadectwo prawdzie o rodzinie. Rodzina oparta na małżeństwie jest dziedzictwem ludzkości, jest wielkim dobrem o najwyższej wartości, koniecznym dla życia, rozwoju i przyszłości narodów. Zgodnie z planem stworzenia, ustanowionym od początku (por. Mt 19, 4. 8), jest ona środowiskiem, w którym osoba ludzka, stworzona na obraz i podobieństwo Boga (por. Rdz 1, 26), zostaje poczęta, rodzi się, wzrasta i dojrzewa. Rodzina, będąca pierwszą szkołą, w której kształci się osoba ludzka (por. «Familiaris consortio», 19-27), jest niezbędna dla prawdziwej «ekologii ludzkiej» («Centesimus annus», 39)”.

Manila, 25.01.2003 r.

 

 

Do przeczytania:

  1. Przesłanie na IV Światowy Dzień Rodzin; http://papiez.wiara.pl/doc/377267.Uczyncie-z-waszej-rodziny-karte-Ewangelii
  2. „Familiaris Consortio”, 49-64 (Uczestnictwo w życiu i misji Kościoła)

 

W 1995 roku w Manili zostały zorganizowane Światowe Dni Młodzieży. Na modlitwę z Janem Pawłem II przybyło 4 miliony pielgrzymów z całego świata. Było to najliczniejsze ze wszystkich papieskich spotkań.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK