Biblia
nr 5 (119) maj 2017

Spójrzmy na cztery historie, które mówią o tym, jak dorosły potomek po wyfrunięciu z rodzinnego gniazda dokonuje rzeczy niezwykłych lub trwoni swój majątek.
Mieczysław Guzewicz

Synu, otwórz skrzydła do lotu

Historia zbawienia nie jest historią dat i piasków pustyni, ale są to perypetie rodzin i ich dzieci.

 

 

Spójrzmy na cztery historie, które mówią o tym, jak dorosły potomek po wyfrunięciu z rodzinnego gniazda dokonuje rzeczy niezwykłych lub trwoni swój majątek.

 

Błędy wychowawcze Jakuba

Józef, prawnuk Abrahama i jeden z dwunastu synów Jakuba. Owych dwunastu potomków narodziło się z czterech matek. Rachela, matka Józefa, była szczególnie ukochana przez męża. Być może to stało się przyczyną błędu wychowawczego polegającego na faworyzowaniu jednego z synów przez ojca. „Bracia Józefa widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać” (Rdz 37, 4).

Bracia sprzedali młodszego nieszczęśnika kupcom izmaelickim, w wyniku czego dostał się na dwór egipskiego urzędnika Potifara. Po intrydze żony swojego pana Józef trafił do więzienia, tam miał prorocze sny, które umożliwiły mu wyjście na wolność i zajęcie bardzo wysokiego stanowiska na dworze faraona. W czasie wielkiego głodu dzięki jego roztropności i bystrości umysłu dokonało się ocalenie Egiptu, ale także jego najbliżej rodziny. Te wydarzenia zapoczątkowały pobyt Izraelitów na ziemi faraonów, którego konsekwencją było wyprowadzenie narodu wybranego i przymierze synajskie. Można bez obaw stwierdzić, że to właśnie Józef w znacznej mierze przyczynił się do tego, że ludzkość otrzymała Dekalog.

 

Jezus w fartuchu

Siedemnaście wieków później na arenie historii zbawienia pojawia się Zbawiciel, zapowiadany już w ogrodzie Eden: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3, 15). To, co mnie najbardziej fascynuje w biografii Mesjasza, to fakt, że Jego los przez zdecydowaną większość życia był związany z rodziną. Wszystko od początku Jego życia było nadzwyczajne: Zwiastowanie, wizyta mędrców, polecenia wydawane Józefowi przez niebieskich posłańców, słowa starca Symeona, dyskusja w świątyni z dorosłymi uczonymi. Ale równocześnie było zwyczajne: posłuszeństwo rozkazom okupanta, ucieczka przed nienawiścią Heroda, tułanie się na obczyźnie, długa podróż powrotna, nauka w szkole przy synagodze, praca z ojcem w warsztacie stolarskim. Rodzice z wielką pokorą poddawali się woli Jahwe i biegowi wydarzeń. Szczególnie poruszają mnie sceny z filmu „Pasja” będące retrospekcjami, powrotami do przeszłości, w których widzimy Jezusa w fartuchu, pracującego w warsztacie. Jest to coś urzekającego i wzbudzającego wielkie emocje właśnie z powodu takiego poziomu naturalności. Święci rodzice z Nazaretu pielęgnowali Syna, dbali o Jego podstawowe potrzeby, uczyli Go zasad dobrego zachowania, przekazywali Mu prawdy wiary, uczyli Go zawodu. Ale w pewnym momencie, już po śmierci Józefa, wdowa Maryja słyszy z ust Jedynaka: „Już czas!”. Opuścił dom rodzinny, aby całą ludzkość poprowadzić do domu Ojca.

 

Wyjątkowy jedynak

Nie chcę pominąć innego jedynaka, mocno związanego z Mesjaszem nie tylko więzami krwi. Jan Chrzciciel dla swoich rodziców także był dzieckiem wyjątkowym. Najpierw Bóg dopuścił smutną bezdzietność, aby w nadprzyrodzony sposób objawiła się Jego chwała w postaci cudownego poczęcia synka. Jan także przez wiele lat cieszył się miłością swojej mamy Elżbiety i ojca Zachariasza. I przez lata był posłuszny swoim rodzicom, wypełniając ich codzienne polecenia. Mam niezachwiane przekonanie, że tak niezwykły poziom radykalizmu wiary Jana, zarówno w postaci ascetycznego życia na pustyni, jak i słów napomnienia wobec cudzołożnego władcy, był efektem wychowania i przykładu życia rodziców. Mieli oni zapewne przekonanie, że ich trud rodzicielskich zmagań przygotowuje syna do spełnienia zapowiedzi: „Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych – do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały” (Łk 1, 15-17).

 

Zostaw dziecku wolność

W Nowym Testamencie odnajdujemy jeszcze inny przykład młodzieńca opuszczającego dom rodzinny. Myślę tu o niewdzięcznym synu, którego historię opowiedział nam Zbawiciel. Jest ona zgoła inna od pozostałych. Wcześniej pokazałem postacie piękne. Wzorem mogą być dla nas wymienieni rodzice, jak również ich niezwykli synowie, ukształtowani w klimacie domu rodzinnego, po opuszczeniu którego realizują misje wyjątkowe dla swojego narodu i dla całej ludzkości. Bohater Jezusowej przypowieści jest postacią, na której nie powinniśmy się wzorować. Ale w historii tej zawiera się bardzo ważne przesłanie dla matek i ojców. Wyjście młodszego brata z domu rodzinnego dokonało się w smutnych okolicznościach. Zrobił on coś, czego nie wolno było synowi zrobić, kiedy jeszcze żyli rodzice. Było to zachowanie bardzo perfidne. Uparł się, że chce dostać część majątku, którą mógł otrzymać w przyszłości, dokonując w pewnym sensie uśmiercenia rodziców. Był to najwyższy poziom niewdzięczności, jaki może spotkać matkę i ojca. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że rodzice młodzieńca byli ludźmi bardzo szlachetnymi, podobnie jak Maryja i Józef oraz Elżbieta i Zachariasz. Starali się ze wszystkich sił przekazać dzieciom najważniejsze wartości. Postawa chłopca nie wskazuje na porażkę rodziców z powodu ich zaniedbań. Jezus pokazuje nam tę sytuację, aby przygotować rodziców na smutne wydarzenia, które mogą nastąpić bez ich winy. Nie możemy zapominać, że nasze rodzicielskie wysiłki zawierają ryzyko wynikające z wolności naszych dzieci oraz z wpływu, jaki wywiera na nie świat. Jednak nawet w tak dramatycznych i bolesnych dla rodziców okolicznościach możemy trwać w nadziei na powrót naszych dzieci.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK